Վերադարձի Քաղաքականություն

Շնորհակալություն մեր կայք այցելելու և գնումներ կատարելու համար: Ստորև կարող եք ծանոթանալ վերադարձի և փոխանակման քաղաքականությանը:

Փոխանակում 

Յուրաքանչյուր ապրանքատեսակ ենթակա է փոխանակման այն գնելու պահից 14 օրվա ընթացքում՝ անկախ այն բանից այն գնվել է առցանց թե խանութ-սրահներից։ Խանութ-սրահներից գնված յուրաքանչյուր ապրանքատեսակ պետք է փոխանակվի այն խանութ-սրահում, որտեղից գնվել է։ Փոխանման համար ՀԴՄ կտրոնի առկայությունը պարտադիր է։

Ապրանքի վերադարձ

Ապրանքատեսակը ենթակա է վերադարձի այն գնելուց 14 օրվա ընթացքում:  Վերադարձ կատարելու համար ապրանքատեսակը պետք է լինի չօգտագործված, ունենա վաճառքային տեսք և լինի նախնական փաթեթավորմամբ։ Վերդարձի գլխավոր նախապայմանը ՀԴՄ կտրոնի առկայությունն է։ Եթե ապրանքատեսակը գնվել խանութ-սրահից, ապա այն պետք է վերադարձվի հենց այն խանութ-սրահում, որտեղից գնվել է։

Գումարի վերադարձ

Եթե վերադարձվող ապրանքատեսակը համապատասխանի վերոհիշյալ պայմաններին, ապա կկատարվի վերադարձ։ Գումարը կվերադարձվի այն նույն եղանակով, որով կատարվել է գնումը։ Եթե գնումն իրականացվել է վճարման քարտային եղանակով, ապա գումարը կվերադարձվի քարտին մի քանի օրվա ընթացքում՝ կախված քարտը սպասարկող բանկից։

Վերադարձի ոչ ենթակա ապրանքատեսակներ

Սննդի հետ անմիջապես առնչվող կամ հիգիենայի պարագա հանդիսացող օգտագործված սարքերը վերադարձի ենթակա չեն։